Tungtransporter & Transporter

Wallners Specialtransporter utför transporter i hela Sverige!

Wallners Specialtransporter utför transporter i hela Sverige

Wallners Specialtransporter ägs av Mikael Wallner som har 35 års erfarenhet av tungtransporter och specialtransporter.
Breda, tunga, långa och höga transporter är vår specialitet.
Vi kan utföra specialtransporter överallt. Det finns inget som begränsar oss.

Specialtransporter är en vardag för Wallners från Falun

Mångårig erfarenhet av tunga transporter

Vår personal har alla mångårig erfarenhet av tunga transporter. De flesta av våra transporter som vi utför kräver dispenser från Trafikverket. För att genomföra tunga transporter behövs det i många fall både vägtransportledare, VTL och följebil.

Vi har egen personal som är utbildade vägtransportledare vilket underlättar planeringen och utförandet av vägtransport.

I vår maskinpark hittar du miljöklassade fordon såsom tungdragare, kranbilar, maskintrailers, maskinsläp, varningsbilar och VTL-bilar.

Vi kan erbjuda en trygg och säker transport av skrymmande gods och tar gärna på oss utmanande uppdrag. I behov av maskintransport eller transport av en turbin? Kontakta oss, vi löser det.

Vi uppför uppdrag enligt våra kunders önskemål

Många kunder har haft oss som leverantör i flera år, t.ex. NCC Industry, KS Schakt, Nordschakt, Skanska, Swecon, Boggs Grus, Svevia med flera.

Vi hjälper till att skräddarsy uppdragen enligt våra kunders önskemål. Det kan t.ex. innebära rekognosera färdväg, färjetransporter, dispensansökningar m.m. Allt är möjligt för Wallners Specialtransporter.

Vill du veta mera är du välkommen att ta kontakt med oss.