Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss med både miljö och kvalitet

Vår miljöpolicy är att köra med sunt förnuft och använda de miljövänliga produkter som finns för branschen. Service och underhåll utförs av certifierade märkesverkstäder via serviceavtal.

Vi tar hänsyn till samhällets krav och kundens behov. Vår policy är att förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt.