Referenser

Transporter runt om i hela Sverige

Kranbil, trailer och tungdragare för alla typer av tungtransporter

Uppdrag

Wallners Specialtransporter har genom åren kört många olika typer av transporter. Här är några exempel på vad vi gjort sedan starten 2000.

Etableringen av vindkraftsparken i Uljaboda var en av de första vindkraftstransporterna för oss.

Under 2012 etablerade vi Jädraås vindkraftspark tillsammans med Frank Nørager Hjortdals Specialtransporter A/S. Vi har specialtrailers för att kunna genomföra dessa transporter.
Ständigt återkommande transporter är krossar, anläggningsmaskiner, bodar, containers m.m.

På uppdrag av Veolia har vi varit delaktiga i stadsomvandlingen i Kiruna.

I maj 2017 flyttade vi det första huset i Kiruna. Det uppmärksammades av världspressen.

I september flyttade vi Hjalmar Lundbohmsgården. Hjalmar Lundbohm var LKAB:s förste disponent. Vid flytten hade ca 300 kirunabor kommit för att vandra med bakom ekipaget, LKAB hade bjudit in till detta.

Kuriosa

Våren 2001 flyttade vi den nya båten Slussbruden från Norrsundet till Falun. Det är den största passagerarbåten som trafikerar Runn för närvarande. Flytten var tvungen att planeras in i minsta detalj med t.ex. SJ som var tvungna att stänga av strömmen vid flera järnvägsövergångar, polisen som skulle eskortera och stänga av vägar, trafikmärken som skulle tas bort tillfälligt för att det skulle vara möjligt att transportera båten.

Allt gick ypperligt bra och båten kunde sjösättas för premiärtur i maj 2001.

Kunder

Kunder som vi ofta samarbetar med är bl.a.:
Nordschakt, NCC Industry, Ericsson i Lima, KS Schakt, Svevia AB, Dellenbygdens kross, Boggs grus, BAT Coffra, Skanska, Swecon, Töre husflytt.